Banner trang chủ 1
Banner trang chủ 2

Trọn bộ 8 Camera Dahua 2.0 Megapixel

- 01 Đầu ghi hình Dahua 720P HCVR7208A
- 04 Camera Dahua 2.0Megapixel HDW2200S
- 04 Camera Dahua 2.0Megapixel HFW2200S
- Ổ cứng lưu trữ Khách hàng lựa chọn the...

Trọn bộ 8 Camera Dahua 1.3 Megapixel

- 01 Đầu ghi hình Dahua 720P HCVR5108C
- 04 Camera Dahua 1.3Megapixel HDW2100S
- 04 Camera Dahua 1.3Megapixel HFW2100S
- Ổ cứng lưu trữ Khách hàng lựa chọn the...

Trọn bộ 8 Camera Dahua 1.0 Megapixel

- 01 Đầu ghi hình Dahua 720P HCVR5108C
- 04 Camera Dahua 1.0Megapixel HDW1100S
- 04 Camera Dahua 1.0Megapixel HFW1100S
- Ổ cứng lưu trữ Khách hàng lựa chọn the...

Trọn bộ 4 Camera Dahua 2.0 Megapixel

- 01 Đầu ghi hình Dahua 720P HCVR7204A
- 02 Camera Dahua 2.0Megapixel HDW2200S
- 02 Camera Dahua 2.0Megapixel HFW2200S
- Ổ cứng lưu trữ Khách hàng lựa chọn the...

Trọn bộ 4 Camera Dahua 1.3 Megapixel

- 01 Đầu ghi hình Dahua 720P HCVR5104C
- 02 Camera Dahua 1.3Megapixel HDW2100S
- 02 Camera Dahua 1.3Megapixel HFW2100S
- Ổ cứng lưu trữ Khách hàng lựa chọn the...

Trọn bộ 4 Camera Dahua 1.0 Megapixel

- 01 Đầu ghi hình Dahua 720P HCVR5104C
- 02 Camera Dahua 1.0Megapixel HDW1100S
- 02 Camera Dahua 1.0Megapixel HFW1100S
- Ổ cứng lưu trữ Khách hàng lựa chọn the...

Bộ 4 Camera Actech 700TVL 960H (4 RDBSHE + 9214VH)

- 01 Đầu ghi hình AC-9214VH
- 04 Camera bán cầu AC-RDBSHE
- Ổ cứng lưu trữ Khách hàng lựa chọn theo nhu cầu (giá trên chưa bao gồm ổ cứng nguồn camera)
- Công ...

Trọn bộ 4 Camera Actech 720P (4 RDNSFP + 9214IC)

- 01 Đầu ghi hình Actech ACS9214IC
- 04 Camera Actech HD 720P AC-RDNSFP
- Ổ cứng lưu trữ Khách hàng lựa chọn theo nhu cầu (giá trên chưa bao gồm ổ cứng và nguồn camer...

Trọn bộ 4 Camera RDNSNHD + DVR 3104D

- 01 Đầu ghi hình Actech Full HD HD-3104D
- 04 Camera Actech Full HD AC-RDNSNHD
- Ổ cứng lưu trữ Khách hàng lựa chọn theo nhu cầu (giá trên chưa bao gồm ổ cứng và ngu...

 Trọn bộ 4 Camera Actech 800TVL (4 RDBSM + 9314VE)

- 01 Đầu ghi hình 4 kênh AC-9314VE
- 04 Camera bán cầu AC-RDBSM
- Ổ cứng lưu trữ Khách hàng lựa chọn theo nhu cầu (giá trên chưa bao gồm ổ cứng và nguồn camera)
...