Hà Nội : 0917878999
TP.HCM : 0917374222
Đầu báo BEAM
Đầu photo beam 4 tia QUAD-200CS

Đầu photo beam 4 tia QUAD-200CS

- Đầu photo beam 4 tia taiwan quad-200cs
- Nguồn cấp AC/DC 12V~ 24V
- Khoảng cách quét 200m (outdoor), 400m (indoor)
- Nhiệt độ sử dụng : -25°C ~ +55°C
- Bảo hành: 18 tháng

Đầu photo beam 2 tia ABT-150

Đầu photo beam 2 tia ABT-150

- Đầu photo beam 2 tia ABT-150
- Nguồn cấp DC 13.8~ 24V
- Khoảng cách quét 150m (outdoor), 450m (indoor)
- Nhiệt độ sử dụng : -25°C ~ +55°C
- Bảo hành: 18 tháng

Đầu photo beam 2 tia ABT-100

Đầu photo beam 2 tia ABT-100

- Đầu photo beam 2 tia ABT-100
- Nguồn cấp DC 13.8~ 24V
- Khoảng cách quét 100m (outdoor), 300m (indoor)
- Nhiệt độ sử dụng : -25°C ~ +55°C
- Bảo hành: 18 tháng