Hà Nội : 0917878999
TP.HCM : 0917374222
Đầu ghi hình 4 kênh HD-SDI