Hà Nội : 0917878999
TP.HCM : 0917374222
Đầu ghi hình 16 kênh
Đầu ghi hình 16 kênh HDTVI DS-7116HQHI -F1/N

Đầu ghi hình 16 kênh HDTVI DS-7116HQHI -F1/N

- Hỗ trợ camera HD-TVI 720p / 1080P
- 16 ngõ vào video, 1 cổng audio input, 1 cổng SATA hỗ trợ ổ cứng tối đa 6TB
- Cổng ra HDMI và VGA với Độ phân giải lên tới: 1080x720P
- Tên miền miễn phí trọn đời của Hikvision

Đầu ghi hình 16 kênh HDTVI DS-7116HGHI

Đầu ghi hình 16 kênh HDTVI DS-7116HGHI

- Hỗ trợ camera HD-TVI 720p
- 16 ngõ vào video, 1 cổng audio input, 1 cổng SATA hỗ trợ ổ cứng tối đa 6TB
- Cổng ra HDMI và VGA với Độ phân giải lên tới: 1080x720P
- Tên miền miễn phí trọn đời của Hikvision

Đầu ghi hình 16 kênh HDTVI HIK-8116 SQ-F8/N

Đầu ghi hình 16 kênh HDTVI HIK-8116 SQ-F8/N

- Hỗ trợ 16 camera HD-TVI / IP 4 megapixel
- 16 ngõ vào video, 4 cổng audio input, 8 cổng SATA hỗ trợ ổ cứng tối đa 48TB
- Cổng ra HDMI và VGA với Độ phân giải lên tới: 1920x1080P / 4K
- Tên miền miễn phí trọn đời của Hikvision

Đầu ghi hình 16 kênh HDCVI HIK-7316 SQ-F4/N

Đầu ghi hình 16 kênh HDCVI HIK-7316 SQ-F4/N

- Hỗ trợ 16 camera HD-TVI / IP 4 megapixel
- 16 ngõ vào video, 4 cổng audio input, 4 cổng SATA hỗ trợ ổ cứng tối đa 24TB
- Cổng ra HDMI và VGA với Độ phân giải lên tới: 1920x1080P
- Tên miền miễn phí trọn đời của Hikvision

Đầu ghi hình 16 kênh HDTVI HIK-7216 SU-F2/N

Đầu ghi hình 16 kênh HDTVI HIK-7216 SU-F2/N

- Hỗ trợ 16 camera HD-TVI / IP 5 megapixel
- 16 ngõ vào video, 4 cổng audio input, 2 cổng SATA hỗ trợ ổ cứng tối đa 12TB
- Cổng ra HDMI và VGA với Độ phân giải lên tới: 1920x1080P
- Tên miền miễn phí trọn đời của Hikvision

Đầu ghi hình 16 kênh HDTVI HIK-7216 SQ-F2/N

Đầu ghi hình 16 kênh HDTVI HIK-7216 SQ-F2/N

- Hỗ trợ 16 camera HD-TVI / IP 720p / 1080P
- 16 ngõ vào video, 1 cổng audio input, 1 cổng SATA hỗ trợ ổ cứng tối đa 6TB
- Cổng ra HDMI và VGA với Độ phân giải lên tới: 1920x1080P
- Tên miền miễn phí trọn đời

...