Hà Nội : 0917878999
TP.HCM : 0917374222
Đầu ghi hình 24 kênh
Đầu ghi hình 24 kênh DS-7324HGHI-SH

Đầu ghi hình 24 kênh DS-7324HGHI-SH

- Hỗ trợ 24 camera AHD, HDCVI, HDTVI, Analog đến 5MP, IP(24+8) đến 6MP nhiều nhãn hiêu
- Độ phân giải 1080P/720P. Chuẩn nén H264
- 01 cổng audio in, cổng alarm, RS485
- Hỗ trợ 4 ổ cứng tối đa 6TB, 1 cổng ESATA
- Tên miền miễn phí trọn đời

Đầu ghi hình 24 kênh DS-7324HUHI-K4

Đầu ghi hình 24 kênh DS-7324HUHI-K4

- Hỗ trợ 24 camera AHD, HDCVI, HDTVI, Analog đến 5MP, IP(24+16) đến 8MP nhiều nhãn hiêu
- Độ phân giải 8M/4M/3M/720P. Chuẩn nén H265+
- 04 cổng audio in, cổng alarm, RS485
- Hỗ trợ 4 ổ cứng tối đa 10TB
- Tên miền miễn phí trọn đời của Hikvision

Đầu ghi hình 24 kênh DS-7324HQHI-K4

Đầu ghi hình 24 kênh DS-7324HQHI-K4

- Hỗ trợ 24 camera AHD, HDCVI, HDTVI Analog đến 3MP, IP(24+8) đến 6MP
- Độ phân giải 4M-N/3M/720P. Chuẩn nén H265+
- 04 cổng audio in, cổng alarm, RS485
- Hỗ trợ 4 ổ cứng tối đa 10TB
- Tên miền miễn phí trọn đời của Hikvision

Đầu ghi hình 24 kênh DS-7232HQHI-K2

Đầu ghi hình 24 kênh DS-7232HQHI-K2

- Hỗ trợ 32 camera AHD, HDCVI, HDTVI, Analog, IP(32+8) nhiều nhãn hiêu
- Độ phân giải 4M-N/3M/720P. Chuẩn nén H265+
- Hỗ trợ 2 ổ cứng tối đa 10TB
- Tên miền miễn phí trọn đời của Hikvision

Đầu ghi hình 24 kênh DS-7224HQHI-K2

Đầu ghi hình 24 kênh DS-7224HQHI-K2

- Hỗ trợ 24 camera AHD, HDCVI, HDTVI, Analog, IP(24+8) nhiều nhãn hiêu
- Độ phân giải 4M-N/3M/720P. Chuẩn nén H265+
- Hỗ trợ 2 ổ cứng tối đa 10TB
- Tên miền miễn phí trọn đời của Hikvision

Đầu ghi hình 24 kênh DS-7224HGHI-K2

Đầu ghi hình 24 kênh DS-7224HGHI-K2

- Hỗ trợ 24 camera AHD, HDCVI, HDTVI, Analog, IP(16+2) nhiều nhãn hiêu
- Độ phân giải 1080N/720P. Chuẩn nén H265+
- Hỗ trợ 2 ổ cứng tối đa 10TB
- Tên miền miễn phí trọn đời của Hikvision

...