Hà Nội : 0917878999
TP.HCM : 0917374222
Đầu ghi hình 8 kênh
Đầu ghi hình 8 kênh HDTVI DS-7108HQHI-F1/N
- 10%

Đầu ghi hình 8 kênh HDTVI DS-7108HQHI-F1/N

- Hỗ trợ camera HD-TVI 720p / 1080P
- 8 ngõ vào video, 1 cổng audio input, 1 cổng SATA hỗ trợ ổ cứng tối đa 6TB
- Cổng ra HDMI và VGA với Độ phân giải lên tới: 1080x720P
- Tên miền miễn phí trọn đời của Hikvision

3.690.000 VNĐ
4.100.000 VNĐ
Đầu ghi hình 8 kênh HDTVI DS-7108HGHI-F1
- 10%

Đầu ghi hình 8 kênh HDTVI DS-7108HGHI-F1

- Hỗ trợ camera HD-TVI 720p
- 8 ngõ vào video, 1 cổng audio input, 1 cổng SATA hỗ trợ ổ cứng tối đa 6TB
- Cổng ra HDMI và VGA với Độ phân giải lên tới: 1080x720P
- Tên miền miễn phí trọn đời của Hikvision

2.673.000 VNĐ
2.970.000 VNĐ
Đầu ghi hình 8 kênh HDTVI HIK-8108 SQ-F8/N

Đầu ghi hình 8 kênh HDTVI HIK-8108 SQ-F8/N

- Hỗ trợ 8 camera HD-TVI / IP 4 megapixel
- 8 ngõ vào video, 4 cổng audio input, 8 cổng SATA hỗ trợ ổ cứng tối đa 48TB
- Cổng ra HDMI và VGA với Độ phân giải lên tới: 1920x1080P / 4K
- Tên miền miễn phí trọn đời của Hikvision

57.220.000 VNĐ
Đầu ghi hình 8 kênh HDTVI HIK-8104 SQ-F8/N

Đầu ghi hình 8 kênh HDTVI HIK-8104 SQ-F8/N

- Hỗ trợ 8 camera HD-TVI / IP 4 megapixel
- 8 ngõ vào video, 4 cổng audio input, 8 cổng SATA hỗ trợ ổ cứng tối đa 48TB
- Cổng ra HDMI và VGA với Độ phân giải lên tới: 1920x1080P / 4K
- Tên miền miễn phí trọn đời của Hikvision

Đầu ghi hình 8 kênh HDTVI HIK-7308 SQ-F4/N

Đầu ghi hình 8 kênh HDTVI HIK-7308 SQ-F4/N

- Hỗ trợ 8 camera HD-TVI / IP 4 megapixel
- 8 ngõ vào video, 4 cổng audio input, 4 cổng SATA hỗ trợ ổ cứng tối đa 24TB
- Cổng ra HDMI và VGA với Độ phân giải lên tới: 1920x1080P
- Tên miền miễn phí trọn đời của Hikvision

Đầu ghi hình 4 kênh HDTVI HIK-7204 SU-F1/N

Đầu ghi hình 4 kênh HDTVI HIK-7204 SU-F1/N

- Hỗ trợ 8 camera HD-TVI / IP 5 megapixel
- 8 ngõ vào video, 1 cổng audio input, 1 cổng SATA hỗ trợ ổ cứng tối đa 6TB
- Cổng ra HDMI và VGA với Độ phân giải lên tới: 1920x1080P
- Tên miền miễn phí trọn đời của Hikvision

...