Hà Nội : 0917878999
TP.HCM : 0917374222
Đầu ghi hình 8 kênh
Đầu ghi hình 8 kênh DS-7608NI-K2/8P

Đầu ghi hình 8 kênh DS-7608NI-K2/8P

- Hỗ trợ 8 cameraIP nhiều nhãn hiêu
- Độ phân giải 4K/4M/1080P/720P. Chuẩn nén H265+
- Hỗ trợ 8 kênh cấp nguồn PoE
- Hỗ trợ 2 ổ cứng tối đa mỗi ổ 6TB
- Tên miền miễn phí trọn đời của Hikvision

Đầu ghi hình 8 kênh DS-7608NI-K1/8P(B)

Đầu ghi hình 8 kênh DS-7608NI-K1/8P(B)

- Hỗ trợ 8 cameraIP nhiều nhãn hiêu
- Độ phân giải 4K/4M/1080P/720P. Chuẩn nén H265+
- Hỗ trợ 8 kênh cấp nguồn PoE
- Hỗ trợ 1 ổ cứng tối đa 6TB
- Tên miền miễn phí trọn đời của Hikvision

Đầu ghi hình 8 kênh DS-7608NI-K1(B)

Đầu ghi hình 8 kênh DS-7608NI-K1(B)

- Hỗ trợ 8 cameraIP nhiều nhãn hiêu
- Độ phân giải 4K/4M/1080P/720P. Chuẩn nén H265+
- Hỗ trợ 1 ổ cứng tối đa 6TB
- Tên miền miễn phí trọn đời của Hikvision

Đầu ghi hình 8 kênh DS-7108NI-Q1/8P/M

Đầu ghi hình 8 kênh DS-7108NI-Q1/8P/M

- Hỗ trợ 8 cameraIP nhiều nhãn hiêu
- Độ phân giải 4M/1080P/720P. Chuẩn nén H265+
- Hỗ trợ 8 kênh cấp nguồn PoE
- Hỗ trợ 1 ổ cứng tối đa 6TB
- Tên miền miễn phí trọn đời của Hikvision

Đầu ghi hình 8 kênh DS-7108NI-Q1/M

Đầu ghi hình 8 kênh DS-7108NI-Q1/M

- Hỗ trợ 8 cameraIP nhiều nhãn hiêu
- Độ phân giải 4M/1080P/720P. Chuẩn nén H265+
- Hỗ trợ 1 ổ cứng tối đa 6TB
- Tên miền miễn phí trọn đời của Hikvision

Đầu ghi hình 8 kênh DS-7108NI-Q1/8P

Đầu ghi hình 8 kênh DS-7108NI-Q1/8P

- Hỗ trợ 8 cameraIP nhiều nhãn hiêu
- Độ phân giải 4M/1080P/720P. Chuẩn nén H265+
- Hỗ trợ 8 kênh cấp nguồn PoE
- Hỗ trợ 1 ổ cứng tối đa 6TB
- Tên miền miễn phí trọn đời của Hikvision

...