Hà Nội : 0917878999
TP.HCM : 0917374222
Đầu ghi hình 8 kênh 5-in-1