Hà Nội : 0917878999
TP.HCM : 0917374222
Đầu ghi hình 4 kênh
Đầu ghi hình 4 kênh HDTVI DS-7104HQHI-F1/N

Đầu ghi hình 4 kênh HDTVI DS-7104HQHI-F1/N

- Hỗ trợ camera HD-TVI 720p / 1080P
- 4 ngõ vào video, 1 cổng audio input, 1 cổng SATA hỗ trợ ổ cứng tối đa 6TB
- Cổng ra HDMI và VGA với Độ phân giải lên tới: 1080x720P
- Tên miền miễn phí trọn đời của Hikvision

Đầu ghi hình 4 kênh HDTVI DS-7104HGHI-F1

Đầu ghi hình 4 kênh HDTVI DS-7104HGHI-F1

- Hỗ trợ camera HD-TVI 720p
- 4 ngõ vào video, 1 cổng audio input, 1 cổng SATA hỗ trợ ổ cứng tối đa 6TB
- Cổng ra HDMI và VGA với Độ phân giải lên tới: 1080x720P
- Tên miền miễn phí trọn đời của Hikvision

Đầu ghi hình 4 kênh HDTVI HIK-7304 SQ-F4/N

Đầu ghi hình 4 kênh HDTVI HIK-7304 SQ-F4/N

- Hỗ trợ 4 camera HD-TVI / IP 4 megapixel
- 4 ngõ vào video, 4 cổng audio input, 4 cổng SATA hỗ trợ ổ cứng tối đa 24TB
- Cổng ra HDMI và VGA với Độ phân giải lên tới: 1920x1080P
- Tên miền miễn phí trọn đời của Hikvision

Đầu ghi hình 4 kênh HDTVI HIK-7204 SU-F1/N

Đầu ghi hình 4 kênh HDTVI HIK-7204 SU-F1/N

- Hỗ trợ 4 camera HD-TVI / IP 5 megapixel
- 4 ngõ vào video, 1 cổng audio input, 1 cổng SATA hỗ trợ ổ cứng tối đa 6TB
- Cổng ra HDMI và VGA với Độ phân giải lên tới: 1920x1080P
- Tên miền miễn phí trọn đời của Hikvision

Đầu ghi hình 4 kênh HDTVI HIK-7204 SQ-F1/N

Đầu ghi hình 4 kênh HDTVI HIK-7204 SQ-F1/N

- Hỗ trợ 4 camera HD-TVI / IP 720p / 1080P
- 4 ngõ vào video, 1 cổng audio input, 1 cổng SATA hỗ trợ ổ cứng tối đa 6TB
- Cổng ra HDMI và VGA với Độ phân giải lên tới: 1920x1080P / 4K
- Tên miền miễn phí trọn đời của Hikvision

Đầu ghi hình 4 kênh HDTVI HIK-7104 SQ-F1

Đầu ghi hình 4 kênh HDTVI HIK-7104 SQ-F1

- Hỗ trợ 4 camera HD-TVI 720p / 1080P
- 4 ngõ vào video, 1 cổng audio input, 1 cổng SATA hỗ trợ ổ cứng tối đa 6TB
- Cổng ra HDMI và VGA với Độ phân giải lên tới: 1920x1080P
- Tên miền miễn phí trọn đời của Hikvision

...