Hà Nội : 0917878999
TP.HCM : 0917374222
Loa báo động
Loa báo động không dây KS-70B

Loa báo động không dây KS-70B

- Loa báo động không dây KS-70B
- Nguồn cấp 220V, dòng tĩnh 10mA,pin sạc dự phòng 12V-700mA
- Cường độ âm báo > 100 dB
- Khoảng cách giao tiếp > 500m (in open area)
- Bảo hành: 18 tháng

Loa báo động không dây KS-70A

Loa báo động không dây KS-70A

- Loa báo động không dây KS-70A
- Nguồn cấp 220V, dòng tĩnh 10mA
- Cường độ âm báo > 80 dB
- Khoảng cách giao tiếp > 200m (in open area)
- Bảo hành: 18 tháng