Hà Nội : 0917878999
TP.HCM : 0917374222
TRỌN BỘ CAMERA DAHUA
TRỌN BỘ 08 CAMERA DAHUA 2.0 MEGAPIXEL

TRỌN BỘ 08 CAMERA DAHUA 2.0 MEGAPIXEL

- 01 Đầu ghi hình HCVR4108C-S3
- 08 Camera HAC-HDW1200E
- HDD tùy chọn : từ 500GB ~ 6TB
*Miễn phí lắp đặt ( Hà Nội & TP.HCM )

TRỌN BỘ 16 CAMERA DAHUA 2.4 MEGAPIXEL

TRỌN BỘ 16 CAMERA DAHUA 2.4 MEGAPIXEL

- 01 Đầu ghi hình HCVR4116HS-S3
- 16 Camera HAC-HFW2220SP
- HDD tùy chọn : từ 500GB ~ 6TB
*Miễn phí lắp đặt ( Hà Nội & TP.HCM )

TRỌN BỘ 16 CAMERA DAHUA 2.0 MEGAPIXEL

TRỌN BỘ 16 CAMERA DAHUA 2.0 MEGAPIXEL

- 01 Đầu ghi hình HCVR4116HS-S3
- 16 Camera
- HDD tùy chọn : từ 500GB ~ 6TB
*Miễn phí lắp đặt ( Hà Nội & TP.HCM )

TRỌN BỘ 16 CAMERA DAHUA 1.0 MEGAPIXEL

TRỌN BỘ 16 CAMERA DAHUA 1.0 MEGAPIXEL

- 01 Đầu ghi hình HCVR4116HS-S3
- 16 Camera HAC-HDW1000RP
- HDD tùy chọn : từ 500GB ~ 6TB
*Miễn phí lắp đặt ( Hà Nội & TP.HCM )

TRỌN BỘ 08 CAMERA DAHUA 2.4 MEGAPIXEL

TRỌN BỘ 08 CAMERA DAHUA 2.4 MEGAPIXEL

- 01 Đầu ghi hình HCVR4108C-S3
- 08 Camera HAC-HFW2220SP
- HDD tùy chọn : từ 500GB ~ 6TB
*Miễn phí lắp đặt ( Hà Nội & TP.HCM )

TRỌN BỘ 08 CAMERA DAHUA 1.0 MEGAPIXEL

TRỌN BỘ 08 CAMERA DAHUA 1.0 MEGAPIXEL

- 01 Đầu ghi hình HCVR4108C-S3
- 08 Camera HAC-HDW1000RP
- HDD tùy chọn : từ 500GB ~ 6TB
*Miễn phí lắp đặt ( Hà Nội & TP.HCM )

...