Hà Nội : 0917878999
TP.HCM : 0917374222
TRỌN BỘ CAMERA HDTVI HIK
TRỌN BỘ 16 CAMERA HIKVISION 3.0 MEGAPIXEL

TRỌN BỘ 16 CAMERA HIKVISION 3.0 MEGAPIXEL

- 01 Đầu ghi hình HIK-7216 SQ-F1/N
- 08 Camera DS-2CE56F1T-ITM
- HDD tùy chọn : từ 500GB ~ 6TB
*Miễn phí lắp đặt ( Hà Nội & TP.HCM )

TRỌN BỘ 16 CAMERA HIKVISION 2.0 MEGAPIXEL

TRỌN BỘ 16 CAMERA HIKVISION 2.0 MEGAPIXEL

- 01 Đầu ghi hình DS-7116HQHI -F1/N
- 16 Camera DS-2CE56D0T-IRP
- HDD tùy chọn : từ 500GB ~ 6TB
*Miễn phí lắp đặt ( Hà Nội & TP.HCM )

TRỌN BỘ 16 CAMERA HIKVISION 1.0 MEGAPIXEL

TRỌN BỘ 16 CAMERA HIKVISION 1.0 MEGAPIXEL

- 01 Đầu ghi hình DS-7116HGHI
- 16 Camera DS-2CE56C0T-IRP
- HDD tùy chọn : từ 500GB ~ 6TB
*Miễn phí lắp đặt ( Hà Nội & TP.HCM )

TRỌN BỘ 08 CAMERA HIKVISION 3.0 MEGAPIXEL

TRỌN BỘ 08 CAMERA HIKVISION 3.0 MEGAPIXEL

- 01 Đầu ghi hình HIK-7208 SQ-F1/N
- 08 Camera DS-2CE56F1T-ITM
- HDD tùy chọn : từ 500GB ~ 6TB
*Miễn phí lắp đặt ( Hà Nội & TP.HCM )

TRỌN BỘ 08 CAMERA HIKVISION 2.0 MEGAPIXEL

TRỌN BỘ 08 CAMERA HIKVISION 2.0 MEGAPIXEL

- 01 Đầu ghi hình DS-7108HQHI-F1/N
- 08 Camera DS-2CE56D0T-IRP
- HDD tùy chọn : từ 500GB ~ 6TB
*Miễn phí lắp đặt ( Hà Nội & TP.HCM )

TRỌN BỘ 08 CAMERA HIKVISION 1.0 MEGAPIXEL

TRỌN BỘ 08 CAMERA HIKVISION 1.0 MEGAPIXEL

- 01 Đầu ghi hình HIK-7108 SH-F1
- 08 Camera HIK-56C6T-IRP
- HDD tùy chọn : từ 500GB ~ 6TB
*Giá chưa bao gồm công lắp đặt

...