Hà Nội : 0917878999
TP.HCM : 0917374222
Tay điều khiển từ xa & Nút ấn khẩn
Nút nhấn khẩn không dây KS-11D

Nút nhấn khẩn không dây KS-11D

- Nút nhấn khẩn không dây
- Tần số hoạt động : 433,92 MHz
- Khoảng cách giao tiếp > 100m (in open area)
- Bảo hành: 18 tháng

Remote không dây KS-15A

Remote không dây KS-15A

- Remote điều khiển không dây KS-15A
- Tần số hoạt động: 433,92MHz
- Khoảng cách kết nối về trung tâm ≥ 100m (in open area)
- Nguồn cấp: DC12V (Sử dụng 1 pin 12V27A)
- Dòng tĩn:h ≤ 5µA, dòng hoạt động: ≤ 10mA
- Bảo hành: 18 tháng

Remote không dây KS-13E

Remote không dây KS-13E

- Remote điều khiển không dây KS-13E
- Tần số hoạt động: 433,92MHz
- Khoảng cách kết nối về trung tâm ≥ 100m (in open area)
- Nguồn cấp: DC12V (Sử dụng 1 pin 12V27A)
- Dòng tĩn:h ≤ 5µA, dòng hoạt động: ≤ 10mA
- Bảo hành: 18 tháng

Remote không dây KS-12B

Remote không dây KS-12B

- Remote điều khiển không dây KS-12B
- Tần số hoạt động: 433,92MHz
- Khoảng cách kết nối về trung tâm ≥ 100m (in open area)
- Nguồn cấp: DC12V (Sử dụng 1 pin 12V27A)
- Dòng tĩn:h ≤ 5µA, dòng hoạt động: ≤ 10mA
- Baỏ hành: 18 tháng