Hà Nội : 0917878999
TP.HCM : 0917374222
Trọn bộ 1~4 Camera
TRỌN BỘ 04 CAMERA HIKVISION 3.0 MEGAPIXEL

TRỌN BỘ 04 CAMERA HIKVISION 3.0 MEGAPIXEL

- 01 Đầu ghi hình HIK-7204 SQ-F1/N
- 04 Camera DS-2CE56F1T-ITM
- HDD tùy chọn : từ 500GB ~ 6TB
* Giá chưa bao gồm công lắp đặt

TRỌN BỘ 04 CAMERA HIKVISION 2.0 MEGAPIXEL

TRỌN BỘ 04 CAMERA HIKVISION 2.0 MEGAPIXEL

- 01 Đầu ghi hình DS-7104HQHI-F1/N
- 04 Camera DS-2CE56C0T-IRP
- HDD tùy chọn : từ 500GB ~ 6TB
* Giá chưa bao gồm công lắp đặt

TRỌN BỘ 04 CAMERA HIKVISION 1.0 MEGAPIXEL

TRỌN BỘ 04 CAMERA HIKVISION 1.0 MEGAPIXEL

- 01 Đầu ghi hình DS-7104HGHI-F1
- 04 Camera DS-2CE56C0T-IRP
- HDD tùy chọn : từ 500GB ~ 6TB
- Giá chưa bao gồm công lắp đặt