Tuyển dụng
Tuyển dụng nhân viên kỹ thuật lắp đặt thiết bị an ninh
May 31 2018
Do nhu cầu mở rộng hoạt động kinh doanh, công ty Tân Bình Minh xin thông báo tuyển dụng nhân viên lắp đặt thiết bị an ninh, làm việc tại hai văn phòng của công ty tại Hà Nội & TP.HCM ( 10 nhân viên tại Hà Nội & 10 nhân viên tại TP.HCM )
Tuyển dụng nhân viên kinh doanh
May 31 2018
Do nhu cầu mở rộng hoạt động kinh doanh, công ty Tân Bình Minh xin thông báo tuyển dụng nhân viên kinh doanh, làm việc tại hai văn phòng của công ty tại Hà Nội & TP.HCM ( 5 nhân viên tại Hà Nội & 5 nhân viên tại TP.HCM )
 Tuyển dụng nhân viên bán hàng và chăm sóc khách hàng
May 31 2018
Do nhu cầu mở rộng hoạt động kinh doanh, công ty Tân Bình Minh xin thông báo tuyển dụng nhân viên bán hàng và chăm sóc khách hàng tại văn phòng của công ty ở Hà Nội & TP.HCM ( 02 nhân viên tại Hà Nội & 02 nhân viên tại TP.HCM )
Tuyển dụng lái xe làm tại vp. Hà Nội & vp.TP.HCM
May 31 2018
Do nhu cầu mở rộng hoạt động kinh doanh, công ty Tân Bình Minh xin thông báo tuyển dụng nhân viên lái xe tại văn phòng của công ty ở Hà Nội & TP.HCM ( 02 nhân viên tại Hà Nội & 02 nhân viên tại TP.HCM )
Nhân viên bán hàng tại cửa hàng và online
May 31 2018
- Cần biết sử dụng thành thạo Word, Excel, trình duyệt web, công cụ gửi email, facebook là một lợi thế, tư vấn và bán các sản phẩm điện tử: camera, báo động chống trộm… qua điện thoại và qua website