Banner trang chủ 1
Banner trang chủ 2

Đầu ghi hình IP 64 kênh DHI-NVR5864-4KS2

- Hỗ trợ 32 camera IP kênh 4K nhiều nhãn hiêu
- Độ phân giải 4K/1080P/720P. Chuẩn nén H265+
- Hỗ trợ 8 ổ cứng tối đa mỗi ổ 10TB, 1 cổng eSATA
- P2P miễn phí...

Đầu ghi hình IP 32 kênh DHI-NVR5832-4KS2

- Hỗ trợ 32 camera IP kênh 4K nhiều nhãn hiêu
- Độ phân giải 4K/1080P/720P. Chuẩn nén H265+
- Hỗ trợ 8 ổ cứng tối đa mỗi ổ 10TB, 1 cổng eSATA
- P2P miễn phí...

Đầu ghi hình IP 64 kênh DHI-NVR5464-4KS2

- Hỗ trợ 64 camera IP kênh 4K nhiều nhãn hiêu
- Độ phân giải 4K/1080P/720P. Chuẩn nén H265+
- Hỗ trợ 4 ổ cứng tối đa mỗi ổ 10TB, 1 cổng eSATA
- P2P miễn phí...

Đầu ghi hình IP 32 kênh DHI-NVR5432-4KS2

- Hỗ trợ 32 camera IP kênh 4K nhiều nhãn hiêu
- Độ phân giải 4K/1080P/720P. Chuẩn nén H265+
- Hỗ trợ 4 cổ cứng tối đa mỗi ổ 10TB, 1 cổng eSATA
- P2P miễn phi...

Đầu ghi hình IP 16 kênh DHI-NVR5416-4KS2

- Hỗ trợ 16 camera IP kênh 4K nhiều nhãn hiêu
- Độ phân giải 4K/1080P/720P. Chuẩn nén H265+
- Hỗ trợ 4 ổ cứng tối đa mỗi ổ 10TB, 1 cổng eSATA
- P2P miễn phí...

Đầu ghi hình IP 32 kênh DHI-NVR5232-4KS2

- Hỗ trợ 16 camera IP kênh 4K nhiều nhãn hiêu
- Độ phân giải 4K/1080P/720P. Chuẩn nén H265+
- Hỗ trợ 2 ổ cứng tối đa mỗi ổ 10TB
- P2P miễn phí trọn đời

Đầu ghi hình IP 32 kênh DHI-NVR5208-4KS2

- Hỗ trợ 32 camera IP kênh 4K nhiều nhãn hiêu
- Độ phân giải 4K/1080P/720P. Chuẩn nén H265+
- Hỗ trợ 2 ổ cứng tối đa mỗi ổ 10TB
- P2P miễn phí trọn đời

Đầu ghi hình IP 32 kênh DHI-NVR4232-4KS2

- Hỗ trợ 32 camera IP kênh 4K nhiều nhãn hiêu
- Độ phân giải 4K/1080P/720P. Chuẩn nén H265+
- Hỗ trợ 2 ổ cứng tối đa mỗi ổ 6TB
- Tên miền miễn phí trọn đờ...

Đầu ghi hình IP 16 kênh DHI-NVR4216-4KS2

- Hỗ trợ 16 camera IP kênh 4K nhiều nhãn hiêu
- Độ phân giải 4K/1080P/720P. Chuẩn nén H265+
- Hỗ trợ 2 ổ cứng tối đa 6TB
- P2P miễn phí trọn đời

Đầu ghi hình IP 4 kênh DHI-NVR4208-4KS2

- Hỗ trợ 8 camera IP kênh 4K nhiều nhãn hiêu
- Độ phân giải 4K/1080P/720P. Chuẩn nén H265+
- Hỗ trợ 2 ổ cứng tối đa mỗi ổ 6TB
- P2P miễn phí trọn đời