Hệ thống showroom >>
Bán hàng trực tuyến

Bán hàng trực tuyến: (024) 35623091(HN) - (028) 39482486(HCM) (8h00- 17h00)

Bán hàng dự án và doanh nghiệp: 0917878999 (HN) - 0917374222 (HCM) (8h00- 17h00, Thứ 2- Thứ 7)

Tư vấn mua trả góp: (024) 35623091(HN) - (028) 39482486(HCM) (8h00- 17h00)

Hỗ trợ kỹ thuật: (024) 35623091(HN) - (028) 39482486(HCM) (8h00- 17h00, Thứ 2- Thứ 7)

Tra cứu bảo hành- Yêu cầu dịch vụ: (024) 35623091(HN) - (028) 39482486(HCM) (8h00-17h00, Thứ 2- Thứ 7)

Góp ý, khiếu nại: (024) 35623091(HN) - (028) 39482486(HCM) (8h00-17h00)

Tin tức
Hà Nội: 091.7878.999 TP.HCM: 091.7374.222
DANH MỤC SẢN PHẨM

Tất cả 13 Đầu ghi hình Analog HiLook

Đầu ghi hình TVI-IP 8 kênh HILOOK DVR-208G-F1(S)
Đầu ghi hình TVI-IP 8 kênh HILOOK DVR-208G-F1(S)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 24 tháng
- Tình trạng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
  - Đầu ghi hình DVR 8 kênh 1MP/2MP Lite hỗ trợ 4 cổng vào tự nhận tín hiệu Turbo HD/ CVI/ AHD/ CVBS.
  - Gán được 2 Camera IP 2MP (lên tới 10 camera IP khi tắt các kênh analog).
Đầu ghi hình TVI-IP 16 kênh HILOOK DVR-216G-K1(S)
Đầu ghi hình TVI-IP 16 kênh HILOOK DVR-216G-K1(S)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 24 tháng
- Tình trạng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
  - Đầu ghi hình DVR 16 kênh 1MP/2MP Lite hỗ trợ 16 cổng vào tự nhận tín hiệu Turbo HD/ CVI/ AHD/ CVBS.
  - Hỗ trợ 16 kênh video và 1 kênh âm thanh vào.
Đầu ghi hình TVI-IP 4 kênh HILOOK DVR-204Q-K1(S)
Đầu ghi hình TVI-IP 4 kênh HILOOK DVR-204Q-K1(S)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 24 tháng
- Tình trạng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
  - Đầu ghi hình DVR 4 kênh 3MP/4MP Lite hỗ trợ 4 cổng vào tự nhận tín hiệu Turbo HD/ CVI/ AHD/ CVBS.
  - Hỗ trợ gán được 2 camera ip 6MP (lên tới 6 camera IP khi tắt các kênh analog).
Đầu ghi hình TVI-IP 8 kênh HILOOK DVR-208Q-K1(S)
Đầu ghi hình TVI-IP 8 kênh HILOOK DVR-208Q-K1(S)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 24 tháng
- Tình trạng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
  - Đầu ghi hình DVR 8 kênh 3MP/4MP Lite hỗ trợ 8 cổng vào tự nhận tín hiệu Turbo HD/ CVI/ AHD/ CVBS.
  - Hỗ trợ gán được 4 Camera IP 6MP (lên tới 12 camera IP khi tắt các kênh analog).
Đầu ghi hình TVI-IP 16 kênh HILOOK DVR-216Q-K1(S)
Đầu ghi hình TVI-IP 16 kênh HILOOK DVR-216Q-K1(S)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 24 tháng
- Tình trạng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
  - Đầu ghi hình DVR 16 kênh 3MP/4MP Lite hỗ trợ 16 cổng vào tự nhận tín hiệu Turbo HD/ CVI/ AHD/ CVBS.
  - Hỗ trợ gán được 4 camera IP 6MP (lên tới 12 camera IP khi tắt các kênh analog).
Đầu ghi hình TVI-IP 8 kênh HILOOK DVR-208Q-K2(S)
Đầu ghi hình TVI-IP 8 kênh HILOOK DVR-208Q-K2(S)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 24 tháng
- Tình trạng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
  - Đầu ghi hình DVR 8 kênh 3MP/4MP Lite hỗ trợ 8 cổng vào tự nhận tín hiệu Turbo HD/ CVI/ AHD/ CVBS.
  - Hỗ trợ gán được 4 Camera IP 6MP (lên tới 12 camera IP khi tắt các kênh analog).
Đầu ghi hình TVI-IP 16 kênh HILOOK DVR-216Q-K2(S)
Đầu ghi hình TVI-IP 16 kênh HILOOK DVR-216Q-K2(S)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 24 tháng
- Tình trạng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
  - Đầu ghi hình DVR 16 kênh 3MP/4MP Lite hỗ trợ 16 cổng vào tự nhận tín hiệu Turbo HD/ CVI/ AHD/ CVBS.
  - Hỗ trợ gán được 4 Camera ip 6MP (lên tới 12 camera IP khi tắt các kênh analog).
Đầu ghi hình TVI-IP 24 kênh HILOOK DVR-224Q-K2
Đầu ghi hình TVI-IP 24 kênh HILOOK DVR-224Q-K2
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 24 tháng
- Tình trạng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
  - Đầu ghi hình DVR 24 kênh 3MP/4MP Lite hỗ trợ cổng vào tự nhận tín hiệu Turbo HD/ CVI/ AHD/ CVBS.
  - Hỗ trợ gán được 2 Camera ip 4MP (lên tới 26 camera IP khi tắt các kênh analog).
Đầu ghi hình TVI-IP 32 kênh HILOOK DVR-232Q-K2
Đầu ghi hình TVI-IP 32 kênh HILOOK DVR-232Q-K2
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành:
- Tình trạng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
  - Đầu ghi hình DVR 32 kênh 3MP/4MP Lite hỗ trợ cổng vào tự nhận tín hiệu Turbo HD/ CVI/ AHD/ CVBS.
  - Hỗ trợ gán được 2 Camera IP 4MP (lên tới 34 camera IP khi tắt các kênh analog).
Đầu ghi hình TVI-IP 4 kênh HILOOK DVR-204U-K1(S)
Đầu ghi hình TVI-IP 4 kênh HILOOK DVR-204U-K1(S)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 24 tháng
- Tình trạng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
  - Đầu ghi hình DVR 4 kênh 5MP.
  - Cổng vào tự nhận tín hiệu Turbo HD/CVI/AHD/CVBS.
  - Hỗ trợ gán được 4 Camera IP 8MP (lên tới 8 camera IP khi tắt các kênh analog).
Đầu ghi hình TVI-IP 8 kênh HILOOK DVR-208U-K1(S)
Đầu ghi hình TVI-IP 8 kênh HILOOK DVR-208U-K1(S)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 24 tháng
- Tình trạng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
  - Đầu ghi hình DVR 8 kênh 8MP.
  - Cổng vào tự nhận tín hiệu Turbo HD/CVI/AHD/CVBS.
  - Hỗ trợ gán được 8 Camera IP 8MP (lên tới 16 camera IP khi tắt các kênh analog).
Đầu ghi hình TVI-IP 4 kênh HILOOK DVR-204G-F1(S)
Đầu ghi hình TVI-IP 4 kênh HILOOK DVR-204G-F1(S)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 24 tháng
- Tình trạng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
  - Đầu ghi hình DVR 4 kênh 1MP/2MP Lite hỗ trợ 4 cổng vào tự nhận tín hiệu Turbo HD/ CVI/ AHD/ CVBS.
  - Gán được 1 Camera IP MP (lên tới 5 camera IP khi tắt các kênh analog).
Đầu ghi hình TVI-IP 16 kênh HILOOK DVR-216U-K2(S)
Đầu ghi hình TVI-IP 16 kênh HILOOK DVR-216U-K2(S)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 24 tháng
- Tình trạng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
  - Đầu ghi hình DVR 16 kênh 8MP.
  - Cổng vào tự nhận tín hiệu Turbo HD/CVI/AHD/CVBS.
  - Hỗ trợ gán được 16 Camera IP 8MP (lên tới 32 camera IP khi tắt các kênh analog).
Thương hiệu
091.7878.999
Yêu cầu gọi lại