Hệ thống showroom >>
Bán hàng trực tuyến

Bán hàng trực tuyến: (024) 35623091(HN) - (028) 39482486(HCM) (8h00- 17h00)

Bán hàng dự án và doanh nghiệp: 0917878999 (HN) - 0917374222 (HCM) (8h00- 17h00, Thứ 2- Thứ 7)

Tư vấn mua trả góp: (024) 35623091(HN) - (028) 39482486(HCM) (8h00- 17h00)

Hỗ trợ kỹ thuật: (024) 35623091(HN) - (028) 39482486(HCM) (8h00- 17h00, Thứ 2- Thứ 7)

Tra cứu bảo hành- Yêu cầu dịch vụ: (024) 35623091(HN) - (028) 39482486(HCM) (8h00-17h00, Thứ 2- Thứ 7)

Góp ý, khiếu nại: (024) 35623091(HN) - (028) 39482486(HCM) (8h00-17h00)

Tin tức
Hà Nội: 091.7878.999 TP.HCM: 091.7374.222
DANH MỤC SẢN PHẨM

Tất cả 33 Đầu ghi hình IP ACTi

Đầu ghi hình IP ACTi ZNR-423 (32 kênh, Chuẩn nén hình ảnh H.265/H.264, Ổ cứng 10TB)
Đầu ghi hình IP ACTi ZNR-423 (32 kênh, Chuẩn nén hình ảnh H.265/H.264, Ổ cứng 10TB)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 24 tháng
- Tình trạng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
  - 4-khoang Rackmount NVR độc lập
  - Không gian giá đỡ: 1U
  - Số lượng thiết bị video tối đa: 32
  - Giấy phép miễn phí: 32
  - Định dạng xuất video: MP4
Đầu ghi hình IP ACTi ZNR-421 (32 kênh, Chuẩn nén hình ảnh H.265/H.264, Ổ cứng 10TB)
Đầu ghi hình IP ACTi ZNR-421 (32 kênh, Chuẩn nén hình ảnh H.265/H.264, Ổ cứng 10TB)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 24 tháng
- Tình trạng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
  - 4-khoang Rackmount NVR độc lập
  - Không gian giá đỡ: 1U
  - Số lượng thiết bị video tối đa: 32
  - Giấy phép miễn phí: 32
  - Kích hoạt sự kiện, phản hồi và thông báo
Đầu ghi hình IP ACTi ZNR-221P (16 kênh, Chuẩn nén hình ảnh H.265/H.264, Ổ cứng 10TB)
Đầu ghi hình IP ACTi ZNR-221P (16 kênh, Chuẩn nén hình ảnh H.265/H.264, Ổ cứng 10TB)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 24 tháng
- Tình trạng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
  - 2 khoang NVR độc lập
  - Số lượng thiết bị video tối đa: 16
  - Giấy phép miễn phí: 16
  - Kết nối PoE tích hợp (16 cổng)
  - Định dạng xuất video: MP4
Đầu ghi hình IP ACTi ZNR-220P (16 kênh, Chuẩn nén hình ảnh H.265/H.264, Ổ cứng 8TB)
Đầu ghi hình IP ACTi ZNR-220P (16 kênh, Chuẩn nén hình ảnh H.265/H.264, Ổ cứng 8TB)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 24 tháng
- Tình trạng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
  - 2 khoang NVR độc lập
  - Số lượng thiết bị video tối đa: 16
  - Giấy phép miễn phí: 16
  - Kết nối PoE tích hợp (16 cổng)
  - Kích hoạt sự kiện, phản hồi và thông báo
Đầu ghi hình IP ACTi ZNR-127 (16 kênh, Chuẩn nén hình ảnh H.265, H.264, Ổ cứng 6TB)
Đầu ghi hình IP ACTi ZNR-127 (16 kênh, Chuẩn nén hình ảnh H.265, H.264, Ổ cứng 6TB)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 24 tháng
- Tình trạng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
  - 1-khoang Mini độc lập NVR
  - Số lượng thiết bị video tối đa: 16
  - Giấy phép miễn phí: 16
  - Máy khách web
  - Định dạng xuất video: MP4
Đầu ghi hình IP ACTi ZNR-121P (8 kênh, Chuẩn nén hình ảnh H.265/H.264, Ổ cứng 8TP)
Đầu ghi hình IP ACTi ZNR-121P (8 kênh, Chuẩn nén hình ảnh H.265/H.264, Ổ cứng 8TP)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 24 tháng
- Tình trạng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
  - 1-khoang Mini độc lập NVR
  - Số lượng thiết bị video tối đa: 8
  - Giấy phép miễn phí: 8
  - Kết nối PoE tích hợp (8 cổng)
  - Kích hoạt sự kiện, phản hồi và thông báo
Đầu ghi hình IP ACTi ZNR-120P (4 kênh, Chuẩn nén hình ảnh H.265/H.264, Ổ cứng 8TB)
Đầu ghi hình IP ACTi ZNR-120P (4 kênh, Chuẩn nén hình ảnh H.265/H.264, Ổ cứng 8TB)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 24 tháng
- Tình trạng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
  - 1-khoang Mini độc lập NVR
  - Số lượng thiết bị video tối đa: 4
  - Giấy phép miễn phí: 4
  - Kết nối PoE tích hợp (4 cổng)
  - Kích hoạt sự kiện, phản hồi và thông báo
Đầu ghi hình IP ACTi NVR 3 Enterprise (16 kênh, Chuẩn nén hình ảnh H.265, H.264)
Đầu ghi hình IP ACTi NVR 3 Enterprise (16 kênh, Chuẩn nén hình ảnh H.265, H.264)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 24 tháng
- Tình trạng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
  - Số lượng thiết bị video tối đa: 200
  - Giấy phép miễn phí: 16 (16 kênh cho ACTi và 1 kênh cho thiết bị video của bên thứ ba)
  - Kích hoạt sự kiện, phản hồi và thông báo
  - Định dạng xuất video: RAW, AVI
  - Quản lý dựa trên vị trí với bản đồ điện tử
Đầu ghi hình IP ACTi NVR 3 Corporate (Chuẩn nén hình ảnh H.265/H.264)
Đầu ghi hình IP ACTi NVR 3 Corporate (Chuẩn nén hình ảnh H.265/H.264)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 24 tháng
- Tình trạng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
  - Số lượng thiết bị video tối đa: 200
  - Giấy phép miễn phí: 1 (1 kênh cho ACTi và 1 kênh cho thiết bị video của bên thứ ba)
  - Kích hoạt sự kiện, phản hồi và thông báo
  - Định dạng xuất video: RAW, AVI, EXE
  - Quản lý dựa trên vị trí với bản đồ điện tử
Đầu ghi hình IP ACTi MNR-330P (16 kênh, Chuẩn nén hình ảnh H.265/H.264, Ổ cứng 1TB)
Đầu ghi hình IP ACTi MNR-330P (16 kênh, Chuẩn nén hình ảnh H.265/H.264, Ổ cứng 1TB)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 24 tháng
- Tình trạng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
  - Số lượng thiết bị video tối đa: 16
  - Giấy phép miễn phí: 16 (16 kênh cho ACTi và 1 kênh cho thiết bị video của bên thứ ba)
  - Kết nối PoE tích hợp (4 cổng)
  - Kích hoạt sự kiện, phản hồi và thông báo
  - Định dạng xuất video: RAW, AVI, EXE
Đầu ghi hình IP ACTi INR-440 (64 kênh, Chuẩn nén hình ảnh H.265/H.264, Ổ cứng 14TB)
Đầu ghi hình IP ACTi INR-440 (64 kênh, Chuẩn nén hình ảnh H.265/H.264, Ổ cứng 14TB)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 24 tháng
- Tình trạng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
  - Không gian giá đỡ: 2U
  - RAID phần cứng 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, (RAID 5: hỗ trợ lên đến 100 kênh)
  - Số lượng thiết bị video tối đa: 200
  - Giấy phép miễn phí: 64 (64 kênh cho ACTi và 1 kênh cho thiết bị video của bên thứ ba)
  - Kích hoạt sự kiện, phản hồi và thông báo
Đầu ghi hình IP ACTi INR-413 (64 kênh, Chuẩn nén hình ảnh H.265/H.264, Ổ cứng 10TB)
Đầu ghi hình IP ACTi INR-413 (64 kênh, Chuẩn nén hình ảnh H.265/H.264, Ổ cứng 10TB)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 24 tháng
- Tình trạng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
  - 16-khoang Rackmount NVR độc lập
  - Không gian giá đỡ: 3U
  - RAID phần cứng 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60
  - Số lượng thiết bị video tối đa: 256
  - Giấy phép miễn phí: 64 (64 kênh cho ACTi và 1 kênh cho thiết bị video của bên thứ ba)
Đầu ghi hình IP ACTi MNR-320P (16 kênh, Chuẩn nén hình ảnh H.265/H.264, Ổ cứng 1TB)
Đầu ghi hình IP ACTi MNR-320P (16 kênh, Chuẩn nén hình ảnh H.265/H.264, Ổ cứng 1TB)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 24 tháng
- Tình trạng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
  - Số lượng thiết bị video tối đa: 16
  - Giấy phép miễn phí: 16 (16 kênh cho ACTi và 1 kênh cho thiết bị video của bên thứ ba)
  - Kết nối PoE tích hợp (4 cổng)
  - Kích hoạt sự kiện, phản hồi và thông báo
  - Định dạng xuất video: RAW, AVI, EXE
Đầu ghi hình IP ACTi MNR-310 (32 kênh, Chuẩn nén hình ảnh H.265/H.264, Ổ cứng 1TB)
Đầu ghi hình IP ACTi MNR-310 (32 kênh, Chuẩn nén hình ảnh H.265/H.264, Ổ cứng 1TB)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 24 tháng
- Tình trạng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
  - Số lượng thiết bị video tối đa: 32
  - Giấy phép miễn phí: 16 (16 kênh cho ACTi và 1 kênh cho thiết bị video của bên thứ ba)
  - Kích hoạt sự kiện, phản hồi và thông báo
  - Định dạng xuất video: RAW, AVI, EXE
  - Quản lý dựa trên vị trí với bản đồ điện tử
Đầu ghi hình IP ACTi MNR-110P (4 kênh, Chuẩn nén hình ảnh H.265/H.264, Ổ cứng 1TB)
Đầu ghi hình IP ACTi MNR-110P (4 kênh, Chuẩn nén hình ảnh H.265/H.264, Ổ cứng 1TB)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 24 tháng
- Tình trạng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
  - Số lượng thiết bị video tối đa: 4
  - Giấy phép miễn phí: 4
  - Kết nối PoE tích hợp (4 cổng)
  - Kích hoạt sự kiện, phản hồi và thông báo
  - Định dạng xuất video: RAW, AVI
Đầu ghi hình IP ACTi MNR-110 (4 kênh, Chuẩn nén hình ảnh H.265/H.264, Ổ cứng 1TB)
Đầu ghi hình IP ACTi MNR-110 (4 kênh, Chuẩn nén hình ảnh H.265/H.264, Ổ cứng 1TB)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 24 tháng
- Tình trạng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
  - Số lượng thiết bị video tối đa: 4
  - Giấy phép miễn phí: 4
  - Kích hoạt sự kiện, phản hồi và thông báo
  - Định dạng xuất video: RAW, AVI
  - Quản lý dựa trên vị trí với bản đồ điện tử
Đầu ghi hình IP ACTi INR-470 (64 kênh, Chuẩn nén hình ảnh H.265/H.264, Ổ cứng 14TB)
Đầu ghi hình IP ACTi INR-470 (64 kênh, Chuẩn nén hình ảnh H.265/H.264, Ổ cứng 14TB)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 24 tháng
- Tình trạng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
  - 12-khoang Rackmount NVR độc lập
  - Không gian giá đỡ: 2U
  - RAID phần cứng 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60
  - Số lượng thiết bị video tối đa: 200
  - Giấy phép miễn phí: 64 (64 kênh cho ACTi và 1 kênh cho thiết bị video của bên thứ ba)
Đầu ghi hình IP ACTi INR-415 (64 kênh)
Đầu ghi hình IP ACTi INR-415 (64 kênh)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 24 tháng
- Tình trạng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
  - 12-khoang Rackmount NVR độc lập
  - Không gian giá đỡ: 2U
  - RAID phần cứng 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60
  - Số lượng thiết bị video tối đa: 256
  - Giấy phép miễn phí: 64 (64 kênh cho ACTi và 1 kênh cho thiết bị video của bên thứ ba)
Đầu ghi hình IP ACTi INR-401 (256 kênh, Chuẩn nén hình ảnh H.265/H.264)
Đầu ghi hình IP ACTi INR-401 (256 kênh, Chuẩn nén hình ảnh H.265/H.264)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 24 tháng
- Tình trạng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
  - 12-khoang Rackmount NVR độc lập
  - Không gian giá đỡ: 2U
  - RAID phần cứng 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60
  - Số lượng thiết bị video tối đa: 256
  - Giấy phép miễn phí: 64 (64 kênh cho ACTi và 1 kênh cho thiết bị video của bên thứ ba)
Đầu ghi hình IP ACTi INR-411 (256 kênh, Chuẩn nén hình ảnh H.265/H.264)
Đầu ghi hình IP ACTi INR-411 (256 kênh, Chuẩn nén hình ảnh H.265/H.264)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 24 tháng
- Tình trạng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
  - 12-khoang Rackmount NVR độc lập
  - Không gian giá đỡ: 2U
  - RAID phần cứng 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60
  - Số lượng thiết bị video tối đa: 256
  - Giấy phép miễn phí: 64 (64 kênh cho ACTi và 1 kênh cho thiết bị video của bên thứ ba)
Đầu ghi hình IP ACTi INR-407 (256 kênh, Chuẩn nén hình ảnh H.265/H.264)
Đầu ghi hình IP ACTi INR-407 (256 kênh, Chuẩn nén hình ảnh H.265/H.264)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 24 tháng
- Tình trạng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
  - 8-khoang Rackmount NVR độc lập
  - Không gian giá đỡ: 2U
  - RAID phần cứng 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60
  - Số lượng thiết bị video tối đa: 256
  - Giấy phép miễn phí: 64 (64 kênh cho ACTi và 1 kênh cho thiết bị video của bên thứ ba)
Đầu ghi hình IP ACTi INR-406 (128 kênh, Chuẩn nén hình ảnh H.265/H.264)
Đầu ghi hình IP ACTi INR-406 (128 kênh, Chuẩn nén hình ảnh H.265/H.264)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 24 tháng
- Tình trạng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
  - 8-khoang Rackmount NVR độc lập
  - Không gian giá đỡ: 2U
  - RAID phần cứng 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60
  - Số lượng thiết bị video tối đa: 128
  - Giấy phép miễn phí: 64 (64 kênh cho ACTi và 1 kênh cho thiết bị video của bên thứ ba)
Đầu ghi hình IP ACTi GNR-340 (32 kênh, Chuẩn nén hình ảnh H.265/H.264)
Đầu ghi hình IP ACTi GNR-340 (32 kênh, Chuẩn nén hình ảnh H.265/H.264)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 24 tháng
- Tình trạng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
  - Tháp 5 tầng NVR độc lập
  - Số lượng thiết bị video tối đa: 72
  - Giấy phép Miễn phí: 32 (32 kênh cho ACTi và 1 kênh cho thiết bị video của bên thứ ba)
  - Kích hoạt sự kiện, phản hồi và thông báo
  - Máy trạm, Máy khách web, Máy khách di động
Đầu ghi hình IP ACTi ENR-1000 (4 kênh, Chuẩn nén hình ảnh H.264, Ổ cứng 6TB)
Đầu ghi hình IP ACTi ENR-1000 (4 kênh, Chuẩn nén hình ảnh H.264, Ổ cứng 6TB)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 24 tháng
- Tình trạng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
  - Máy tính để bàn 2 khoang NVR độc lập
  - Số lượng thiết bị video tối đa: 4
  - Kích hoạt sự kiện, phản hồi và thông báo
  - Ứng dụng khách web, Ứng dụng khách di động
  - Định dạng xuất video: AVI, RAW
Thương hiệu
Khoảng giá
091.7878.999
Yêu cầu gọi lại