Hệ thống showroom >>
Bán hàng trực tuyến

Bán hàng trực tuyến: (024) 35623091(HN) - (028) 39482486(HCM) (8h00- 17h00)

Bán hàng dự án và doanh nghiệp: 0917878999 (HN) - 0917374222 (HCM) (8h00- 17h00, Thứ 2- Thứ 7)

Tư vấn mua trả góp: (024) 35623091(HN) - (028) 39482486(HCM) (8h00- 17h00)

Hỗ trợ kỹ thuật: (024) 35623091(HN) - (028) 39482486(HCM) (8h00- 17h00, Thứ 2- Thứ 7)

Tra cứu bảo hành- Yêu cầu dịch vụ: (024) 35623091(HN) - (028) 39482486(HCM) (8h00-17h00, Thứ 2- Thứ 7)

Góp ý, khiếu nại: (024) 35623091(HN) - (028) 39482486(HCM) (8h00-17h00)

Tin tức
Hà Nội: 091.7878.999 TP.HCM: 091.7374.222
DANH MỤC SẢN PHẨM

Tất cả 35 Prestar

XE ĐẨY HÀNG PRESTAR PB-100P
XE ĐẨY HÀNG PRESTAR PB-100P
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Tình trạng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
  - Tải trọng: 120kg
  - Kích thước mặt sàn: n710x455mm
  - Độ cao của tay đẩy: n880mm
  - Độ cao của sàn: 170mm
XE ĐẨY HÀNG PRESTAR PG-502
XE ĐẨY HÀNG PRESTAR PG-502
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Tình trạng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
  - Tải trọng: 600 kg
  - Kích thước: Dài 1300 x rộng 780 mm
  - Cao tay cầm: 860mm
  - đường kính bánh xe: 200mm
XE ĐẨY HÀNG PRESTAR NG-401-8
XE ĐẨY HÀNG PRESTAR NG-401-8
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Tình trạng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
  - Tải trọng: 500 kg
  - Kích thước: Dài 1240 x rộng 790 mm
  - Độ cao của tay đẩy: 855mm
  - Kích thước bánh xe: 200mm
XE ĐẨY HÀNG PRESTAR FL-363
XE ĐẨY HÀNG PRESTAR FL-363
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Tình trạng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
  - Tải trọng: 300kg
  - Kích thước: Dài 1210 x rộng 610 mm
  - Cao tay cầm: 880 mm
  - Đường kính bánh xe: 130mm
XE ĐẨY HÀNG PRESTAR NF-315
XE ĐẨY HÀNG PRESTAR NF-315
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Tình trạng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
  - Kích thước: Dài 920 x rộng 610 mm
  - Cao tay cầm: 930 mm
  - Đường kính bánh xe: 130mm
  - Chiều cao so với mặt sàn:: 210mm
XE ĐẨY HÀNG PRESTAR NF-314
XE ĐẨY HÀNG PRESTAR NF-314
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Tình trạng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
  - Tải trọng: 300kg
  - Kích thước: Dài 920 x rộng 610 mm
  - Cao tay cầm: 930 mm
  - Đường kính bánh xe: 130mm
XE ĐẨY HÀNG PRESTAR NB-106
XE ĐẨY HÀNG PRESTAR NB-106
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Tình trạng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
  - Tải trọng: 150kg
  - Kích thước mặt sàn: 740 x 480mm
  - Độ cao của sàn: 140mm
  - Kích thước bánh xe: 100mm
XE ĐẨY HÀNG PRESTAR PG-503
XE ĐẨY HÀNG PRESTAR PG-503
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Tình trạng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
  - Tải trọng: 600kg
  - Kích thước: Dài 1300 x rộng 780 mm
  - Cao tay cầm: 860 mm
  - Đường kính bánh xe: 200mm
XE ĐẨY HÀNG PRESTAR NG-407-8
XE ĐẨY HÀNG PRESTAR NG-407-8
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Tình trạng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
  - Trọng tải: 500kg
  - Kích thước: Dài 1240 x rộng 790 mm
  - Cao tay cầm: 880 mm
  - Kiểu tay: Tay đẩy không gấp được
XE ĐẨY HÀNG PRESTAR NG-403-8
XE ĐẨY HÀNG PRESTAR NG-403-8
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Tình trạng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
  - Tải trọng: 500 kg
  - Kích thước mặt sàn: 1050x790 mm
  - Chiều cao tay cầm: 880 mm
  - Khoảng cách cách mặt sàn: 290 mm
XE ĐẨY HÀNG PRESTAR NG-403-6
XE ĐẨY HÀNG PRESTAR NG-403-6
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Tình trạng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
  - Tải trọng: 400kg
  - Kích thước mặt sàn: 1240x790m
  - Chiều cao tay cầm: 800 mm
  - Khoảng cách cách mặt sàn: 240 mm
XE ĐẨY HÀNG PRESTAR NG-401-6
XE ĐẨY HÀNG PRESTAR NG-401-6
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Tình trạng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
  - Tải trọng: 400kg
  - Kích thước mặt sàn: 1240x790m
  - Độ cao của tay đẩy: 800mm
  - Độ cao của sàn: 240mm
XE ĐẨY HÀNG PRESTAR FL-362
XE ĐẨY HÀNG PRESTAR FL-362
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Tình trạng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
  - Tải trọng: 300kg
  - Kích thước: Dài 1210 x rộng 610 mm
  - Chiều cao so với mặt sàn: 210mm
  - Cao tay cầm: 880 mm
XE ĐẨY HÀNG PRESTAR TF-403
XE ĐẨY HÀNG PRESTAR TF-403
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Tình trạng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
  - Tải trọng: 400kg
  - Kích thước: Dài 900 x rộng 600 mm
  - Cao tay cầm: 860 mm
  - Đường kính bánh xe: 130mm
XE ĐẨY HÀNG PRESTAR TF-402
XE ĐẨY HÀNG PRESTAR TF-402
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Tình trạng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
  - Tải trọng: 400 kg
  - Kích thước: Dài 900 x rộng 600 mm
  - Cao tay cầm: n860mm.
  - Trọng lượng xe: 30kg
XE ĐẨY HÀNG PRESTAR NF-327
XE ĐẨY HÀNG PRESTAR NF-327
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Tình trạng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
  - Bảo hành: 24 Tháng
  - Tải trọng: 300kg
  - Kích thước: 610 x 920 x1050mm
  - Đường kính bánh xe: n130mm
XE ĐẨY HÀNG PRESTAR NF-307
XE ĐẨY HÀNG PRESTAR NF-307
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Tình trạng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
  - Tải trọng: 300 kg
  - Kích thước: Dài 920 x rộng 610 mm
  - Cao tay cầm: 920mm
  - Trọng lượng xe: 25kg
XE ĐẨY HÀNG PRESTAR NF-305
XE ĐẨY HÀNG PRESTAR NF-305
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Tình trạng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
  - Tải trọng: 300kg
  - Kích thước mặt sàn: 920x610mm
  - Độ cao của sàn: 210mm
  - Độ cao của tay đẩy: 930mm
XE ĐẨY HÀNG PRESTAR NF-302
XE ĐẨY HÀNG PRESTAR NF-302
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Tình trạng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
  - Tải trọng: 300kg
  - Kích thước mặt sàn: 920x610mm
  - Độ cao của sàn: 210mm
  - Độ cao của tay đẩy: n880mm
  - Kích thước bánh xe: 130mm
XE ĐẨY HÀNG PRESTAR TR-102
XE ĐẨY HÀNG PRESTAR TR-102
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Tình trạng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
  - Tải trọng: 150kg
  - Kích thước: Dài 715 x rộng 460 mm
  - Cao tay cầm: 855 mm
  - Đường kính bánh xe: 100mm
XE ĐẨY HÀNG PRESTAR TR-101
XE ĐẨY HÀNG PRESTAR TR-101
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Tình trạng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
  - Tải trọng: 150kg
  - Kích thước mặt sàn: 715 x 460mm
  - Độ cao của sàn: 140mm
  - Độ cao của tay đẩy: 845mm
XE ĐẨY HÀNG PRESTAR NB-127
XE ĐẨY HÀNG PRESTAR NB-127
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Tình trạng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
  - Trọng lượng xe: 24.8kg
  - Hãng sản xuất: Prestar
  - Xuất xứ: Nhật Bản
  - Bảo hành: 24 Tháng
  - Kích thước: 740mm x 480mm
XE ĐẨY HÀNG PRESTAR NB-114
XE ĐẨY HÀNG PRESTAR NB-114
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Tình trạng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
  - Xuất xứ: Nhật Bản
  - Kích Thước: Dài 740 x rộng 480 x cao 850
  - Tải Trọng: 150kg
  - Trọng lượng xe: 17.3kg
XE ĐẨY HÀNG PRESTAR NB-107
XE ĐẨY HÀNG PRESTAR NB-107
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Tình trạng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
  - Xuất xứ: Nhật Bản
  - Tải trọng: 300 kg
  - Kích thước: 480 x 740 x 850mm
  - Trọng lượng xe: 20kg
Thương hiệu
091.7878.999
Yêu cầu gọi lại